Ochrona ziemniaka

/Ochrona ziemniaka
Ochrona ziemniaka2020-08-05T08:33:32+00:00

Uzyskanie wysokich, oczekiwanej jakości plonów ziemniaka wymaga od producenta zapobiegania występowaniu oraz zwalczania szkodników i patogenów ziemniaka.

Zrównoważona ochrona roślin, powinna jednak kierować się nie tylko skutecznością podejmowanych zabiegów, ale i ograniczaniem ryzyka z nimi związanego dla zdrowia człowieka, jak i presji dla środowiska. W tym kontekście pamiętać należy, że producenci rolni, jako profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, zobowiązani zostali do przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z definicją prawną integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, posługując się ich introdukcją. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin, są:

1. metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,
2. progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
3. systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia integrowanej ochrony ziemniaka, dostępne są na internetowej Platformie sygnalizacji agrofagów:

Metodyki integrowanej ochrony:

Dobra praktyka ochrony roślin oraz wymogi integrowanej ochrony podkreślają, jak ważna jest wszechstronna wiedza dotycząca roślin uprawnych, które mają być chronione. „Metodyka Integrowanej Ochrony Ziemniaka” to interdyscyplinarne opracowanie, gdzie w przystępny i syntetyczny sposób opisane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą agrotechniką (przygotowanie pola, termin i sposób sadzenia, płodozmian, nawożenie itd.), doborem odmian i ochroną upraw ziemniaka. Na podstawie informacji zawartych w metodykach użytkownik profesjonalny może zdecydować, czy stosować metody ochrony roślin, a jeżeli tak, to jaki będzie optymalny rodzaj i termin zabiegu. Zobacz więcej 

Poradniki Sygnalizatora

Wymagania ochrony środowiska i oczekiwania konsumentów powodują, że dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów przy jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej skuteczności. Zabieg wykonany w nieoptymalnym terminie jest nieopłacalny, a producenci ponoszą koszty związane z ochroną roślin, które nie zwracają się w postaci uratowanego plonu. Co więcej, niepotrzebnie obciążane jest środowisko wprowadzonym do niego preparatem. Wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu nie jest łatwe. Wymagana jest tu niezbędna wiedza, dotycząca rozwoju chorób i oceny ich nasilenia, czy biologii szkodników i oceny ich liczebności, a także podstawowe narzędzia wspomagające doradcę czy producenta.

W „Poradnikach Sygnalizatora”, wiedza i bogata szata graficzna może wspomóc doradców i producentów rolnych w poszerzeniu wiedzy o agrofagach, w poznaniu i wykorzystaniu opisanych metod wyznaczania optymalnych terminów zabiegów ochrony roślin, uwzględniania wartości progów szkodliwości oraz podniesienia skuteczności i bezpieczeństwa chemicznej ochrony ziemniaka. Zobacz więcej

Programy ochrony roślin

Opracowane przez specjalistów programy ochrony roślin mają na celu pomoc i ułatwienie producentom ziemniaka w dokonywaniu wyboru środków ochrony roślin przy stosowaniu ochrony chemicznej, przy zmieniającym się asortymencie środków ochrony roślin.

Programy te zawierają również rekomendacje dotyczące użycia środków ochrony roślin w systemie Integrowanej Produkcji Roślin (IP) oraz rolnictwie ekologicznym (EKO).

Pamiętajmy, że przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:

1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) możliwość ograniczania liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum;
3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych preparatów;
4) przeprowadzanie oceny skuteczności zabiegów.

Zobacz więcej

Metodyki monitorowania i sygnalizacji

Integrowana ochrona roślin opiera się na monitorowaniu i sygnalizacji organizmów szkodliwych.

Wśród takich narzędzi powinny znaleźć się monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych podstawach naukowych. Bardzo cennym źródłem informacji i wsparciem naukowym są metodyki monitorowania i sygnalizacji, gdzie w syntetyczny i przystępny sposób opisane są najważniejsze choroby i szkodnika ziemniaka. Opisane są także metody, terminy i narzędzia wspierające monitorowanie agrrofagów. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do opracowania strategii zwalczania, zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego, często niepotrzebnego zużycia środków chemicznych. Zobacz więcej

Ulotki

Platforma sygnalizacji agrofagów udostępnia także aktualne materiały dotyczące pojawiających się problemów w uprawie roślin. Zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi, dostępnymi na Platformie, przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu uprawy i ochrony plantacji ziemniaka: CHOROBY SZKODNIKI

Platforma
Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 – 2020

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ