Ekologiczna uprawa ziemniaka

/Ekologiczna uprawa ziemniaka
Ekologiczna uprawa ziemniaka2020-07-16T09:28:48+00:00

Do gatunków roślin ekologicznych, na które jest znaczne zapotrzebowanie na rynku, należy ziemniak. Należy on do upraw wymagających, szczególnie w systemie ekologicznym. Wysokie ryzyko uprawy ziemniaka powoduje, że rolnicy niechętnie uprawiają ten gatunek w swych gospodarstwach a przecież jest to podstawowe warzywo Polaków. Wysokie roczne spożycie ziemniaka powinno jednakże zachęcać producentów do uprawy tego gatunku, także z gospodarstw ekologicznych.

Podstawą wysokich plonów w rolnictwie ekologicznym w tym także ziemniaka jest odpowiednie odżywianie i ochrona roślin. Dlatego też od wielu już lat prowadzone są badania w zakresie ekologicznej uprawy ziemianka, dofinansowywane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie dotacji. Wyniki badań w załączeniu.

W ramach badań przygotowane zostały również zalecenia dla producentów (załączniki)

Z danych za rok wynika, że w 2019 uprawa ziemniaka ekologicznego w gospodarstwach będących w konwersji zajmuje 158 ha, natomiast ekologiczna uprawa ziemniaka zajmuje 1064 ha. Wg danych z 2019 roku produkcja ekologicznych ziemniaków wyniosła 14 779,26 t.

Załączniki:

IHAR [wyniki badań, 2017, PDF]: „Wykorzystanie w ekologicznej uprawie naturalnych substancji wspierających zdrowotność roślin okopowych realizowanych.”

IHAR [wyniki badań, 2016, PDF]: „Wykorzystanie naturalnych substancji wspierających zdrowotność w ekologicznej uprawie i ochronie roślin okopowych przed ważnymi pod względem gospodarczym chorobami i szkodnikami.”

IHAR [wyniki badań, 2014, PDF]: „Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi.”

IHAR [wyniki badań, 2013, PDF]: „Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi.”

IHAR [wyniki badań, 2012, PDF]: „Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej – dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym.
Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych – dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym.”

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ