Badania agrochemiczne w Polsce

/Badania agrochemiczne w Polsce
Badania agrochemiczne w Polsce2020-07-20T08:46:09+00:00

Warunkiem optymalizacji nawożenia jest ustalenie niezbędnych dawek składników mineralnych. Można to osiągnąć wykonując badania gleby, roślin, a niejednokrotnie nawozów, czy innych środków do użyźniania gleby. W Polsce usługi takie świadczą Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Zakres badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych jest szeroki. W OSChR można wykonać m.in.:

  • badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego w zakresie zakwaszenia (pH) i zawartości makroelementów tj. fosforu, potasu i magnezu,
  • badania gleb, ziem, podłoży ogrodniczych w zakresie zakwaszenia, zasolenia, zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków,
  • badania azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia i oceny oddziaływania na środowisko,
  • badania zawartości mikroelementów w glebach i roślinach (boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza),
  • badania osadów ściekowych przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie,
  • ocenę jakości nawozów,
  • ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi,
  • ocenę jakości płodów rolnych pod względem zawartości azotanów, metali ciężkich.

Badania można wykonać w 17 akredytowanych laboratoriach OSChR na terenie całego kraju. Dane kontaktowe Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ